VARFÖR?  l   VAD?  l   HUR?  l   KONTAKT6H-Hur Han blev Han,Hur Hon blev Hon. 6H är ett integrationsfondsprojekt som drivs av Landstinget Sörmland i samverkan med sex kommuner i
Sörmland; Eskilstuna, Nyköping, Trosa, Flen, Katrineholm och Oxelösund. 6H är ett projekt som medfinansieras av EU genom den Europeiska Integrationsfonden
-inom åtgärden för Interkulturell dialog. www.Projekt6h.se © Landstinget Sörmland-Kultur och utbildningsförvaltningen-6H 2009